Currently browsing category

På djupet

Själavårdskurs

Torsdagen den 7/2 startar vi en kurs för dig som vill lära dig mer om själavård. Ur innehållet: Själavård – vad är det? Självbild – Gudsbild Samtalets ram och innehåll Tröst, varsamhet, sekretess Ledare är Marianne Wennstig som har tio års erfarenhet i ämnet då hon tidigare arbetat som sjukhuspastor. …