Mission

Honduras

Under många år gav vi understöd till Miriam och Alexis Mondragon som arbetade i huvudstaden Tegucigalpa, mot våld och korruption och för utsatta barn och ungdomar. Miriam ledde två framgångsrika projekt, Gideon – för ungdomar i riskzonen för våld och kriminalitet, samt Rescue – som hjälper barn som utsatts för sexuella övergrepp. Alex arbetade bland mycket annat med ett stort alfabetiseringsprojekt tillsammans med kristna organisationer i Peru och Bolivia.

Alex och Miriam har nu flyttat tillbaka till Sverige, men vi har inte helt lämnat arbetet i Honduras och har numera en vänförsamling i Ven à Sevrir.