Bönemöten på Zoom

Till slut har också våra bönemöten blivit digitala. Det går att delta via dator, mobil/surfplatta eller genom att ringa in.
Om du vill vara med på dessa är du välkommen att höra av dig till oss.