Om församlingen

Strömnäskyrkan är en del av Pingströrelsen och församlingen bildades i Piteå år 1938.

Under många år var den huvudsakliga verksamheten förlagd till en äldre kyrkolokal i centrum. I november 2007 köpte vi Strömnäskyrkan av Piteå Landsförsamling och fick en vacker och ändamålsenlig lokal med många användningsmöjligheter.

I församlingens verksamhet finns många delar. Några av dem är:
* Gudstjänster – Alla våra gudstjänster är offentliga
* Söndagsskola – Öppen för alla barn
* Second Chance – En av Sveriges största Second hand-butiker, i samarbete med PMU, Kustkyrkan och LP
* LP-verksamheten – Missbruksvård på kristen grund, i samarbete med Kustkyrkan och Livets bröd

Om du vill stödja församlingen ekonomiskt går det bra att ge en gåva via bankgiro.
Församlingskassan 5733-5036
Missionskassan 5733-5093