Mission

Ryssland

Ett mångårigt samarbete med pingstförsamlingar på Kolahalvön håller på att trappas ner när det gäller ekonomisk stöttning, men kontakterna kommer att fortsätta genom besök och mentorskap.

Kina

Missionärsparet Olga och Patrik Öhlund har under några år arbetat med utbildning av evangelister och lovsångsteam i miljonstaden Harbin i norra Kina. Ett alltför närgånget intresse från myndigheternas sida har tvingat dem att flytta till Shanghai, men arbetet fortsätter.

Honduras

Miriam och Alexis Mondragon arbetar sedan sex år i huvudstaden Tegucigalpa, mot våld och korruption och för utsatta barn och ungdomar. Miriam leder två framgångsrika projekt, Gideon, för ungdomar i riskzonen för våld och kriminalitet, samt Rescue, som hjälper barn som utsatts för sexuella övergrepp. Alex är mitt inne i ett stort alfabetiseringsprojekt tillsammans med kristna organisationer i Peru och Bolivia. Varje år brukar vi göra en julinsamling till matkorgar och till skolgång för de fattigaste i slumområdet Nueva Suyapa.