Själavårdskurs

Torsdagen den 7/2 startar vi en kurs för dig som vill lära dig mer om själavård.

Ur innehållet:
Själavård – vad är det?
Självbild – Gudsbild
Samtalets ram och innehåll
Tröst, varsamhet, sekretess

Ledare är Marianne Wennstig som har tio års erfarenhet i ämnet då hon tidigare arbetat som sjukhuspastor.

Tiden är 19.00.